Konferencja Computerworld Forum Architektów IT

Konferencja Computerworld Forum Architektów IT

Konferencja Carchitekci2016_logo_20160406135541omputerworld Forum Architektów IT od sześciu lat stwarza doskonałą okazję do spotkania osób odpowiedzialnych za wdrożenie, rozwój i realizację architektonicznego podejścia do rozwoju IT w organizacjach. To jedyne tego typu wydarzenie w Polsce, gdzie architekci IT i architekci korporacyjni mogą wymienić się doświadczeniami i które już na stałe wpisało się w kalendarze osób z tej grupy wysokiej klasy specjalistów.

W obecnych realiach, w których klientocentryczność, konwergencja, omnichannel, a przy tym agile i praca na dużych zbiorach danych (Big Data) stały się standardem, architektura musi dynamicznie i elastycznie odpowiadać na potrzeby biznesu. W trakcie najbliższej edycji zastanowimy się co architektura korporacyjna może wnieść do cyfrowej transformacji i jak odpowiedzieć na pojawiające się wyzwania? Jak architekci korporacyjni mogą dostarczyć wartość dodaną do organizacji oraz jak architektura może realnie wspierać biznes i być jej partnerem?

Hasłem przewodnim jest „Architektura korporacyjna a cyfrowa transformacja” i temu obszarowi poświęcimy tegoroczną edycję.