Konferencja o wykonywaniu funkcji inspektora ochrony danych, 14.02.2017 r.

Wraz z rozpoczęciem stosowania, od 25 maja 2018 r., przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych obowiązki i odpowiedzialność administratorów danych za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych znacznie się zwiększą. Tym zaś, którzy nie będą respektowali nowych zasad ochrony danych, grozić będą wysokie kary finansowe. Stąd też sprostanie nowym wymogom, m.in. dzięki wsparciu kompetentnego inspektora ochrony danych, mającego zarówno bogatą wiedzę teoretyczną, jak i konkretne umiejętności praktyczne, nabiera coraz większego znaczenia.

Przedstawieniu podstaw prawnych regulujących wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych oraz roli i zadań osób je pełniących poświęcona była konferencja „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”, którą 14 lutego 2017 r. zorganizowali w Warszawie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (INP PAN).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*