Konferencja CyberGOV

Konferencja powstała w odpowiedzi na aspiracje i oczekiwania ekspertów od bezpieczeństwa z instytucji administracji państwowej. Ogromna frekwencja na pierwszym CyberGOV w czerwcu 2015 była widomym znakiem, że takie spotkanie jest bardzo potrzebne i że środowisko osób odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo w instytucjach administracji publicznej chce się integrować i wspólnie rozmawiać o sprawach ważnych dla bezpieczeństwa swoich organizacji. By dyskutować o stanie prawnym, zaniedbaniach technicznych, budowaniu świadomości,…

Konferencja Computerworld Forum Architektów IT

Konferencja Computerworld Forum Architektów IT od sześciu lat stwarza doskonałą okazję do spotkania osób odpowiedzialnych za wdrożenie, rozwój i realizację architektonicznego podejścia do rozwoju IT w organizacjach. To jedyne tego typu wydarzenie w Polsce, gdzie architekci IT i architekci korporacyjni mogą wymienić się doświadczeniami i które już na stałe wpisało…