O NAS

Specjalizujemy się we wspomaganiu i koordynowaniu projektów na szeroko rozumianym rynku teleinformatycznym. Swoją ofertę kierujemy głównie do organów administracji publicznej. Nasza firma pracuje z sukcesami od 2006 roku. Nasza praca ma doprowadzać wspólne projekty na możliwie najwyższy poziom. Mamy osiągnąć właściwą synergię między potrzebami a możliwościami. Mamy wspólnie sięgać tam gdzie są jeszcze olbrzymie rezerwy i je uwalniać. Nasz zespół to kilka osób wyspecjalizowanych w poszczególnych dziedzinach działalności.

BTA tworzy grupa doświadczonych ekspertów, specjalizujących się w zagadnieniach zarządzania przedsiębiorstwami.

Naszą misją jest świadczyć najwyższej jakości usługi doradcze firmom z sektora prywatnego, administracji publicznej. Celem naszych działań jest poprawa kultury organizacyjnej w tych jednostkach, co wprost przekłada się na efektywność pracy i jakość uzyskiwanych rezultatów.

We współpracy z naszymi partnerami oferujemy klientom kompleksową obsługę przedsiębiorstw, między innymi taką jak: optymalizacja procesów biznesowych, szkolenia, wdrażanie metodyk zarządzania projektami, wsparcie wdrożeniowe obejmujące m.in. coaching dla menedżerów i kluczowych pracowników.

Służymy również pomocą w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych, wdrażaniu procesów zarządzania i w bieżącej pracy menedżerów.

Nasi konsultanci są praktykami. Przygotowując szkolenia i opinie bazują na swoim doświadczeniu wyniesionym z prawdziwych projektów, zarówno biznesowych jak i technologicznych. Czerpiemy z uznanych metodyk i standardów zarządzania, m.in. metodyki zarządzania projektami PRINCE2®, standardu Project Management Institute (PMI) oraz wytycznych kompetencji IPMA. Nie są nam obce zagadnienia zarządzania programami, ryzykiem i jakością, a także zarządzania usługami IT.

W naszych działaniach doradczych włączmy się w wszystkie aspekty prowadzenia projektów tak aby zminimalizować, a o ile to możliwe, wykluczyć ryzyko ich niepowodzenia, a produkty naszych usług nie stanowiły listy życzeń usprawniających życie organizacji a były mierzalnymi czynnościami składającymi się na końcowy sukces przedsięwzięcia, którego i my będziemy się czuli autorami.