Konferencja CyberGOV

Konferencja powstała w odpowiedzi na aspiracje i oczekiwania ekspertów od bezpieczeństwa z instytucji administracji państwowej. Ogromna frekwencja na pierwszym CyberGOV w czerwcu 2015 była widomym znakiem, że takie spotkanie jest bardzo potrzebne i że środowisko osób odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo w instytucjach administracji publicznej chce się integrować i wspólnie rozmawiać o sprawach ważnych dla bezpieczeństwa swoich organizacji. By dyskutować o stanie prawnym, zaniedbaniach technicznych, budowaniu świadomości,…