Konferencja CyberGOV

Konferencja CyberGOV

screenshot_2016-04-07-16-02-32-344.jpeg

Konferencja powstała w odpowiedzi na aspiracje i oczekiwania ekspertów od bezpieczeństwa z instytucji administracji państwowej. Ogromna frekwencja na pierwszym CyberGOV w czerwcu 2015 była widomym znakiem, że takie spotkanie jest bardzo potrzebne i że środowisko osób odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo w instytucjach administracji publicznej chce się integrować i wspólnie rozmawiać o sprawach ważnych dla bezpieczeństwa swoich organizacji.

By dyskutować o stanie prawnym, zaniedbaniach technicznych, budowaniu świadomości, możliwościach realnego działania, pilnych potrzebach, trudnościach oraz potrzebie współpracy.

Konferencja ma za zadanie ułatwić dyskusję i umożliwić wymianę doświadczeń oraz zaprezentowanie dobrych praktyk. Nad właściwym kształtem programu konferencji czuwa Rada Programowa, złożona przez przedstawicieli różnych jednostek administracji publicznej, w tym również Ministerstwa Cyfryzacji.