Konferencja Computerworld Forum Architektów IT

Konferencja Computerworld Forum Architektów IT od sześciu lat stwarza doskonałą okazję do spotkania osób odpowiedzialnych za wdrożenie, rozwój i realizację architektonicznego podejścia do rozwoju IT w organizacjach. To jedyne tego typu wydarzenie w Polsce, gdzie architekci IT i architekci korporacyjni mogą wymienić się doświadczeniami i które już na stałe wpisało…